Creditmap

AboutЗа нас

Credit map е регистриран от БНБ кредитен посредник, с №BCI000060/бнб-93355/16.10.2020, с право на услуга по предоставяне на съвет, според закона за кредитите на недвижими имоти. Компанията е създадена изцяло в услуга и полза на потребителите на ипотечно, потребителско и фирмено кредитиране, обхващаща целия сегмент от предлаганите кредитни продукти. 

Нашата мисия

Creditmap е вашият надежден партньор в света на кредитните продукти. С гаранция за бързина, сигурност и изчерпателност, ние сме специализирани в това да осигурим нужния Ви кредит, на най-добри условия! Ще съберем за Вас преференциални, индивидуални оферти от всички водещи банки в страната. След това ще Ви съпроводим през целия процес. Всичко това напълно безплатно!

Нашата мисия е да договорим най-подходящия и изгоден кредит за Вас, който напълно да отговаря на Вашите потребности.

Управител

Петко Димитров

Петко Димитров

Фокусиран върху ключовите компоненти на целеустремения екип и ръководенето чрез ценности, системи от убеждения и правилни решения.
Кандидатствай при нас

Желаеш да бъдеш част от
нашия екип?